address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
8:00 - 20:00

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
8:00 - 20:00

shop_icon
10

W niedzielę, 21 maja o godz. 17.00, zapraszamy na koncert jubileuszowy z okazji 115-lecia Chóru Mieszanego HARMONIA pod dyrekcją Elżbiety Krusz. Chór wystąpi wraz z orkiestrą Sempre con passione, a koncert poprowadzi Jarosław Ciszek.

Harmonia to jeden z najstarszych chórów na Śląsku. Powstał w Mikołowie jako Towarzystwo Śpiewacze 2 maja 1908 roku. Należy do Konfraterni najstarszych Chórów i Orkiestr Polskich. Posiada najwyższe odznaczenia honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, w tym Honorową Złotą Odznakę z Brylantem przyznaną w 2013 r. W 1998 r. chór otrzymał statuetkę Mikołowianina Roku. W 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Harmonii Brązowy Medal "Założony Kulturze Gloria Artis". Dyrygentem o najdłuższym stażu był Mieczysław Dzieńdziel, który kierował Harmonią przez 37 lat. Od 1994 r. zespół prowadzi Elżbieta Krusz, która wraz z ówczesną Prezes Chóru Wisławą Sochą została odznaczona w 2014 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Chór posiada sztandar wykonany w 1920 r., który prezentowany jest z okazji różnych uroczystości. Może poszczycić się też śpiewaniem w wielu europejskich krajach, wyróżnieniami na konkursach i przeglądach, a także płytami CD i DVD z nagraniami koncertów.