address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
8.00 - 16.00

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
8.00 - 16.00

shop_icon
10
band_picture

Nagrody Artystyczne Burmistrza

Wnioski o przyznanie nagród artystycznych Burmistrza Mikołowa mogą składać osoby mieszkające w Mikołowie, które uzyskały tytuł laureata bądź finalisty i zdobyli co najmniej 5. miejsce w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie, festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej; zdobyli co najmniej 3. miejsce w konkursie artystycznym o randze przynajmniej wojewódzkiej; są autorami lub współautorami ważnego wydarzenia artystycznego lub kulturalnego o randze przynajmniej ogólnopolskiej; reprezentują lub promują miasto Mikołów na ważnych uroczystościach artystycznych o ogólnopolskim charakterze. Nagrody przyznawane są za miniony rok lub całokształt twórczości. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje burmistrz na podstawie opinii Komisji Nagrody Artystycznej oraz po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Rady Miejskiej Mikołowa.

Kompletne wnioski dotyczące ubiegania się o stypendium należy składać w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie do 31 stycznia (dotyczy osiągnięć uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku). Komplet dokumentów do złożenia stanowi właściwy wniosek stosownie do uzyskanych osiągnięć wraz załącznikami.

Wniosek - nagroda artystyczna (pdf)

Wniosek - nagroda artystyczna (doc)

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXX/282/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania

NAGRODY ZA ROK 2023 (PDF)

 

NAGRODY ZA ROK 2022 (PDF)

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy kolejnych sukcesów!