address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
---

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
---

shop_icon
10

Przypominamy, że do 31 stycznia można w MDK składać wnioski o przyznanie nagród artystycznych Burmistrza Mikołowa.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ubiegać mogą się o nie osoby mieszkające w Mikołowie, które uzyskały tytuł laureata bądź finalisty i zdobyli co najmniej 5. miejsce w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie, festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej; zdobyli co najmniej 3. miejsce w konkursie artystycznym o randze przynajmniej wojewódzkiej; są autorami lub współautorami ważnego wydarzenia artystycznego lub kulturalnego o randze przynajmniej ogólnopolskiej; reprezentują lub promują miasto Mikołów na ważnych uroczystościach artystycznych o ogólnopolskim charakterze.

Nagrody przyznawane są za miniony rok (2023) lub całokształt twórczości. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje burmistrz na podstawie opinii Komisji Nagrody Artystycznej oraz po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Rady Miejskiej Mikołowa. W ubiegłym roku 13 wnioskujących uzyskało nagrody wysokości od 500 do 1800 zł, a łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 13 000 zł.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami (opinia oraz kserokopie dyplomów) należy składać w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie do 31 stycznia (dotyczy osiągnięć uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku). Komplet dokumentów do złożenia stanowi właściwy wniosek stosownie do uzyskanych osiągnięć .

Wniosek - nagroda artystyczna (pdf)

Wniosek - nagroda artystyczna (doc)

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXX/282/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania