address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
---

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
---

Galeria Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku. Na ten cel postanowiono wykorzystać dwie sale klubowe. Obecny wygląd galeria zawdzięcza gruntownej modernizacji, dokonanej w roku 1999. Galeria jest ważnym centrum kulturalnym w Mikołowie. Tu pokazywali swój dorobek twórczy najważniejsi artyści regionu i całej Polski. Niewątpliwie znaczącym wydarzeniem kulturalnym związanym z mikołowską galerią była odbywająca się co roku poplenerowa wystawa "Impresje Mikołowskie". Na wystawach tych goszczą prace twórców o bardzo różnych osobowościach i orientacjach artystycznych.

Oprócz comiesięcznych wystaw, w galerii odbywają się spotkania autorskie oraz wieczory poetyckie.

Istotnym wydarzeniem organizowanym co dwa lata w naszej galerii jest Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej, który ma na celu pokazanie prac artystów-amatorów.

Nasza galeria prezentuje się w ten sposób (z wystawą Macieja Paździora) - www.pajorama.eu/Pazdzior/wystawa.html

Galeria czynna jest w godzinach otwarcia MDK. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

OBECNA EKSPOZYCJA:

Od 19 września do 25 listopada zapraszamy do Galerii MDK na wystawę z okazji jubileuszu 30-lecia Impresji Mikołowskich - międzynarodowego pleneru malarskiego, który od 1991 roku odbywał się w naszym mieście. Spośród pozostałych w miejskich zbiorach ponad 700 prac 207 autorów wybrane zostały te najbardziej znaczące - niebanalne, związane z naszym miastem, namalowane przez artystów, którym wspaniały warsztat, przyniósł sławę i prestiż.

Na wystawie będzie można oglądać obrazy, grafiki i rzeźby następujących artystów: Maria Anto-Czarnecka, Roman Banaszewski, Stanisław Batruch, Kiejstut Bereźnicki, Olgierd Bierwiaczonek, Renata Bonczar, Zygmunt Brachmański, Bronisław Chromy, Jerzy Duda-Gracz, Franciszek Dziadek, Antoni Fałat, Janusz Karbowniczek, Barbara Kasperczyk, Elżbieta Kuraj, Jerzy Egon Kwiatkowski, Paweł Lasik, Zbysław Maciejewski, Franciszek Maśluszczak, Stanisław Mazuś, Jan Nowak, Roman Nowotarski, Ryszard Otręba, Krzysztof Pasztuła, Stefan Poniewiera, Krzysztof Rzeźniczek, Agnieszka Maria Sitko, Stanisław Stach, Franciszek Starowieyski, Józef Stolorz, Waldemar Świerzy, Stanisław Tabisz, Halina Tymusz, Henryk Waniek, Jolanta Zdrzalik, Małgorzata Żak i Leszek Żegalski.

Wernisaż wystawy, który odbędzie się 16 września o godz. 18.00 uświetni koncert zespołu Grants Project. Przygotowane zostało także wydawnictwo, zawierające reprodukcje obrazów i biogramy twórców, które będzie można nabyć w MDK.